8 صبح الی 9 شب

7 روز هفته

یزد . میدان معلم

بلوار17شهریور

09353237394

03535228820

مقايسه آگهی ها

مجموعه مارکار یزد

مجموعه مارکار یزد

مجموعه مارکار یکی از دیدنی های شهر تاریخی یزد می باشد… مارکار یزد مجموعه ای تاریخی و مربوط ب دوره پهلوی می باشد ک توسط پشوتن مارکار ک یک تاجر هندی بود گشایش یافت … این ساختمان با عظمت مدرسه مارکار را شامل می شود ک دارای دو قسمت است یک قسمت آن آموزشگاه ب […]